translate

รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่

“งานเอกสารของคุณคืองานของเรา”

อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ พวกเรามีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารหลายรูปแบบ เช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, หลักฐานการซื้อขายทรัพย์สิน และการขึ้นทะเบียนขององค์กรหรือบริษัทในประเทศไทย ถ้าหากมีเอกสารที่จำเป็นที่จะต้องแปลเราสามรถแปลให้คุณได้

 

สอบถามราคา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อสอบถามราคาสำหรับงานการแปลและงานเอกสารของคุณ
ติดต่อเรา

 

N

แปลเอกสารทั่วไป

เราสามารถช่วยคุณเขียนจดหมายสมัครงาน และทำประวัติส่วนตัวที่ใช้สำหรับสมัครงาน.
N

แปลเอกสารราชการ

เราสามารถแปลเอกสารทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และสูติบัตร.
N

แปลเอกสารการศึกษา

เราแปลเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองการศึกษา และ ประกาศนียบัตร และแพจเกจการอบรมหรือการศึกษา.
N

แปลเว็ปไซต์

ช่างเทคนิคของเราสามารถจัดทำและพัฒนาเว็ปเพ็จ และเว็ปไซต์สองภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

บริการแปลภาษา