Computer on desk

เซนต้า แคร์ บริการแปลภาษา แปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่

“ไม่มีงานไหนใหญ่ หรือเล็กเกินไปสำหรับเรา แปลได้ทุกงาน จัดการได้ทุกงานแปล เอกสารของลูกค้าถูกเก็บเป็นความลับ รับปรึกษาการทำวีซ่า ฟรี เชียงใหม่ ”

เราสามารถจัดการแปลเอกสารและดำเนินการตามกระบวนการที่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับเอกสารราชการ หรือเอกสารทางการที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ 3-4 วัน ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของเอกสารที่ต้องการการรับรอง

นอกจากนี้เรายังสามารถออกเอกสารที่ต้องการการรับรองตามกฎหมายจากทนายความภายใน 2-3 ชั่วโมง หลังจากแปลเอกสารต้นฉบับเรียบร้อย

บริการทั่วไปของเรา

 • ช่างเทคนิคของเราสามารถจัดทำและพัฒนาเว็บเพ็จ และเว็บไซต์สองภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • กฎหรือข้อปฏิบัติของบริษัท
 • แปลบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
 • มีใบเสนอราคาสำหรับค่าบริการต่างๆ
 • เราสามารถช่วยคุณเขียนจดหมายสมัครงาน และทำประวัติส่วนตัวที่ใช้สำหรับสมัครงาน
 • จดหมายข่าว แปลอีเมล์
 • รับปรึกษา จัดทำ เตรียมเอกสาร สำหรับทำวีซ่าไปอเมริกา รับจัดเตรียมทำวีซ่าไปยุโรป ทำวีซ่าไปกลุ่มประเทศเชงเก้น รับทำวีซ่าไปออสเตรเลีย รับแปลเอกสารให้ถูกต้ัองตามกฎหมาย ( ฟรีค่าปรึกษา )
 • แปลเอกสารการศึกษา และประกาศนียบัตร
 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • รับแปลใบแจ้งความของตำรวจ
 • แพจเกจการอบรมหรือแพจเกจการศึกษา
 • เอกสารเกี่ยวกับงานบริหาร การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ, แบบฟอร์มลงทะเบียนภาษี และเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้น – แปลจากไทยเป็นอังกฤษ
 • เอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบมรณะ ใบสมรส เป็นต้น
 • สัญญาทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เอกสารการซื้อ/เสนอราคา สัญญาเงินกู้(อย่าเซนต์ชื่อถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา)
 • รายงานประจำปี งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน วาระการประชุม
 • งานอื่นๆที่คุณต้องการแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เราแปลงานในหลากหลายธุรกิจ เช่น ในเชิงพาณิชย์ โฆษณา สิ้งแวลล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา เป็นต้นครบทุกประเภทของการแปล อังกฤษ-ไทย , ไทยอังกฤษ เชียงใหม่

  -เอกสารที่ใช้แปลในงานราชการ บัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล/หนังสือรับรองความโสด /ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ /เอกสารทางทหาร/มรณบัตร/ใบอนุญาติจัดหางานไปต่างประเทศ/ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานต์ ที่เชียงใหม่

  -เอกสารทางธุรกิจ เอกวานจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทเช่น ใบทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์/รายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น/ภพ.20/งบการเงิน/รายงานการประชุม/ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน/จกหมายทางธุรกิจ/แผนการตลาด/แผ่นพับโฆษณาต่างๆ/คู่มือการปฎิบัติงาน/รายละเอียดบนแพ็คเก็จและบรรจะภัณฑ์/งานสิจัย

  -เอกสารทางด้านการศึกษา ปริญญาบัตร/ทรานสคริปทุกระดับชั้น/หนังสือรับรองการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพต่างๆ /รายงาน/บทเรียนจากหนังสือ/งานวิจัยต่างๆ /จดหมายสมัครงาน/การเขียน Resume/จดหมายสมัครงาน เป็นต้น

  -เอกสารทางด้านวีซ่า รับกรอกและแปลเอกสารการทำวีซ่า รับรองวีซ่า ทางในอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มต่างๆ รับรองเอกสารที่ใช้สมัครวีซ่า การแปลเอกสารรายได้

  หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้สมัครการทำวีซ่า แปลเอกสารรับรองที่อยู่ แปลเอกสารรับรองความสัมพันธ์ เป็นต้น

  บริการตรวจทานและขัดเกลาคำศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ต้องการตรวจทานงานก่อนส่งอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำผลงานส่ง ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ บทความจากหนังสือ รายงานต่างๆ เป็นต้น

  บริการรับแปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร และบริการด้านภาษาอังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ -เชียงใหม่

  • แปลเอกสารราชการ — บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
  • แปลเอกสารเฉพาะทาง — รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
  • แปลสัญญา – แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
  • จัดหาล่าม — บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว ล่ามเพื่อใช้ในสถานนีตำรวจ เป็นต้น
  • บริการเขียน resume — บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essay หริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท
  • แปลโฆษณา – แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing
  • แปลงานวิจัย – แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา
  • แปลจดหมาย – แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ
  • แปลรายการอาหาร – แปลรายการอาการไทย-อังกฤษ, อาหารไทย-อังกฤษ ด้วยภาษาสากลเข้าใจง่าย, รายการเครื่องดื่ม

  ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ราคาถูกที่สุด ราคาสมเหตุสมผล ดีที่สุด ที่เชียงใหม่ (บริการ 24 ชั่วโมง)
  -ฟรี รับและจัดส่งเอกสารฟรีในตัวเมืองเชียงใหม่
  -ฟรี บริการ ตีราคาก่อนเริ่มทำการแปล
  -ฟรี รับแก้ไขเอกสาร
  -ฟรี รับรองสำเนาเอกสาร

  บริการรับรองการแปล ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่

  บริการแปลและเดินเรื่องรับรองการแปลจากกรมการกงสุล ในเชียงใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

  -บริการรับรองการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ การแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม รับรองด้านเอกสาร รับรองเอกสารโดยบริษัทมหาชนโดยทนายความหรือ การบริการด้านรับรอง
  เอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในเชียงใหม่ โดยสำนักทนายความที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  กรมการกงสุล นิติกรณ์ รับรองความถูกต้อง

  -รับรองเอกสารจากบริษัทแปลของเรา โดยมีบริษัทแปล ตามกฎหมายรับรอง

 • ติดต่อเรา.