รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่

“งานเอกสารของคุณคืองานของเรา”

อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ

เรามีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารหลายรูปแบบ เช่น เอกสารยื่นประกอบการขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, หลักฐานการซื้อขายทรัพย์สิน และหนังสือจดทะเบียนขององค์กรหรือบริษัทในประเทศไทย ถ้าหากมีเอกสารที่จำเป็นที่จะต้องแปลเราสามรถแปลให้คุณได้

สอบถามราคา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อสอบถามราคาสำหรับงานการแปลและงานเอกสารของคุณ

i

แปลเอกสารทั่วไป

เราสามารถช่วยคุณเขียนจดหมายสมัครงาน และทำประวัติส่วนตัวที่ใช้สำหรับสมัครงาน

n

แปลเอกสารราชการ

เราสามารถแปลเอกสารทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และสูติบัตร

j

แปลเอกสารการศึกษา

เราแปลเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองการศึกษา และ ประกาศนียบัตร และแพจเกจการอบรมหรือการศึกษา

แปลเว็ปไซต์

ช่างเทคนิคของเราสามารถจัดทำและพัฒนาเว็ปเพ็จ และเว็ปไซต์สองภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ