เกี่ยวกับเรา

“งานเอกสารของคุณคืองานของเรา”

พวกเรามีความเชียวชาญในการแปลเอกสารหลายรูปแบบ เช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่า, ใบอนุญาตทำงาน, หลักฐานการซื้อขายทรัพย์สิน และการขึ้นทะเบียนขององค์กรหรือบริษัทในประเทศไทย เราร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียง ถ้าหากมีเอกสารที่จำเป็นที่จะต้องแปลเราสามรถแปลให้คุณได้ รับทำ แปลเอกสารการทำว๊ซ่าประเทศต่าง ๆ

พวกเรามีนักแปลที่เชียวชาญในการแปลเอกสารสำหรับเว็บไซต์, การตลาด, ไอที, การแพทย์, กฎหมาย, วิชาการ รวมไปถึงเอกสารเชิงธุรกิจต่างๆ สั่งสมประสบการณ์การทำธุรกิจและการแปลในเชียงใหม่รวมกันกว่า 35 ปี เราจึงสามารถแปลเอกสารได้อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญและความต้องการของคุณ

 • เอกสารที่ใช้แปลในงานราชการ บัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล/หนังสือรับรองความโสด /ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ /เอกสารทางทหาร/มรณบัตร/ใบอนุญาติจัดหางานไปต่างประเทศ/ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานต์
 • เอกสารทางธุรกิจ เอกวานจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทเช่น ใบทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์/รายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น/ภพ.20/งบการเงิน/รายงานการประชุม/ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน/จดหมายทางธุรกิจ/แผนการตลาด/แผ่นพับโฆษณาต่างๆ/คู่มือการปฎิบัติงาน/รายละเอียดบนแพ็คเก็จและบรรจะภัณฑ์/งานสิจัย
 • เอกสารทางด้านการศึกษา ปริญญาบัตร/ทรานสคริปทุกระดับชั้น/หนังสือรับรองการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพต่างๆ /รายงาน/บทเรียนจากหนังสือ/งานวิจัยต่างๆ /จดหมายสมัครงาน/การเขียน Resume/จดหมายสมัครงาน เป็นต้น
 • เอกสารทางด้านวีซ่า รับกรอกและแปลเอกสารการทำวีซ่า รับรองวีซ่า ทางในอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มต่างๆ การแปลเอกสารรายได้
 • หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้สมัครการทำวีซ่า แปลเอกสารรับรองที่อยู่ แปลเอกสารรับรองความสัมพันธ์ เป็นต้น
 • บริการตรวจทานและขัดเกลาคำศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ต้องการตรวจทานงานก่อนส่งอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำผลงานส่ง ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ บทความจากหนังสือ รายงานต่างๆ เป็นต้น
 • บริการรับแปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร และบริการด้านภาษาอังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ เชียงใหม่
 • แปลเอกสารราชการ — บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
 • แปลเอกสารเฉพาะทาง — รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลสัญญา – แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
 • จัดหาล่าม — บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว ล่ามเพื่อใช้ในสถานนีตำรวจ เป็นต้น
 • บริการเขียน resume — บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท
 • แปลโฆษณา – แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing
 • แปลงานวิจัย – แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา
 • แปลจดหมาย – แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ
 • แปลรายการอาหาร – แปลรายการอาการไทย-อังกฤษ, อาหารไทย-อังกฤษ ด้วยภาษาสากลเข้าใจง่าย, รายการเครื่องดื่ม
 • รับแปลเอกสารประกอบการทำวีซ่า – รับแปลเอกสารการทำว๊ซ่าม กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า ในวีซ่าประเทศอเมริกา ประเทศในกลุ่มเชงเก้น วีซ่าในประเทศออสเตรเลีย กับผู้ที่มีประสบการณ์
 • บริการรับรองการแปล ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่
 • บริการแปลและเดินเรื่องรับรองการแปลจากกรมการกงสุล ในเชียงใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ
 • บริการรับรองการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ การแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม รับรองด้านเอกสาร รับรองเอกสารโดยบริษัทมหาชนโดยทนายความหรือ การบริการด้านรับรอง เอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในเชียงใหม่
 • รับรองเอกสารจากบริษัทแปลของเรา โดยมีบริษัทแปล ตามกฎหมายรับรอง
  ฟรี ฟรี ฟรี
 • ฟรี รับและจัดส่งเอกสารฟรีในตัวเมืองเชียงใหม่
  – ฟรีจัดส่ง EMS ทั่วประเทศไทย
 • ฟรี บริการ ตีราคาก่อนเริ่มทำการแปล
 • ฟรี รับแก้ไขเอกสาร
 • ฟรี รับรองสำเนาเอกสาร